promotional banner

Περιβαλλοντολογικό Δελτίο - 9/2/2010


Διαβάστε όλη την επικαιρότητα για τα περιβαλλοντολογικά θέματα

1.ΥΠΕΚΑ: πρόγραμμα προστασίας του Ασωπού

Η υπουργός Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη, ανακοίνωσε σήμερα 8 Φεβρουαρίου από τα Οινόφυτα, τα μέτρα προστασίας για τον Ασωπό ποταμό, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ναυτεμπορική».

Καταργείται η Κοινή Υπουργική Απόφαση Γ1/1806 του 1969, η οποία καθιέρωνε τον Ασωπό ως αποδέκτη επεξεργασμένων βιομηχανικών αποβλήτων.

Σύμφωνα με την υπουργό, το πρόγραμμα που θα ακολουθηθεί εξυπηρετεί τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, τον περιορισμό αλλά και την εξάλειψη της ρύπανσης, τη χωρική οργάνωσης της βιομηχανικής περιοχής Οινοφύτων- Σχηματαρίου και τη διασφάλιση της εφαρμογής των μέτρων.

«Το ΥΠΕΚΑ είναι αποφασισμένο να σταματήσει το μείζον αυτό περιβαλλοντικό έγκλημα και να ξαναδώσει ζωή και ελπίδα στην περιοχή, παρακαταθήκη για το παρόν και το μέλλον των νεότερων γενιών», τόνισε η κ. Μπιρμπίλη.

Τα βασικότερα σημεία του προγράμματος είναι :

1. Διασφάλιση της δημόσιας υγείας

• Έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε στάδιο ολοκλήρωσης τα έργα επεξεργασίας και διανομής πόσιμου νερού από την Υλίκη και το Μόρνο, στο Σχηματάρι, στα Οινόφυτα, στην Αυλίδα και στη Θήβα. Σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ θα παρασχεθεί η αναγκαία τεχνική βοήθεια και τεχνογνωσία για την επέκταση των δικτύων με στόχο την κάλυψη μεμονωμένων περιοχών ή οικισμών, την αποτελεσματική λειτουργία των έργων και τον έλεγχο της ποιότητας του παραγόμενου νερού.

Διακρίβωση της κατάστασης της υγείας του πληθυσμού από κρατικό φορέα και λήψη μέτρων πρόληψης

2. Περιορισμός και εξάλειψη της ρύπανσης

• Εκσυγχρονίζεται η Υγειονομική Διάταξη Ε1β/221 του 1965 με βάση την οποία είχαν αδειοδοτηθεί και οι βιομηχανίες της περιοχής όσον αφορά τη διάθεση των υγρών τους αποβλήτων στον Ασωπό, υπό το φως των νεώτερων δεδομένων και την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία. Ήδη βρίσκεται υπό επεξεργασία, από ειδική επιτροπή του ΥΠΕΚΑ, η διαμόρφωση ενός σύγχρονου κανονισμού περί επεξεργασίας, διάθεσης και επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων, σε αντικατάσταση της ξεπερασμένης πλέον Υγειονομικής Διάταξης.

• Καθορίζονται αυστηρά όρια ποιότητας των υδάτων του Ασωπού και αντίστοιχα όρια εκπομπής από τις βιομηχανίες.

Καταργείται η Κοινή Νομαρχιακή Απόφαση των Νομαρχών Αν. Αττικής, Βοιωτίας και Φθιώτιδας 19640 του 1979 με την οποία ο Ασωπός ορίζεται ως αγωγός διάθεσης των βιομηχανικών αποβλήτων στον Ευβοϊκό.

Ο Ασωπός ορίζεται πλέον ως υδάτινο σώμα για το οποίο θα πρέπει να επιτευχθεί η καλή οικολογική και χημική κατάσταση σύμφωνα με τις επιταγές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τα νερά. Για το συγκεκριμένο σκοπό θεσπίζονται νέα αυστηρά όρια τόσο για τον αποδέκτη (Ασωπό) όσο και για τις εκπομπές από τις βιομηχανίες, τα οποία ήδη επεξεργάζεται ομάδα της ΚΥΥ, υπό τον συντονισμό του Ειδικού Γραμματέα της κ. Α. Ανδρεαδάκη.

Υποχρέωση κάθε βιομηχανίας θα είναι η εφαρμογή όλων εκείνων των μέτρων και πρακτικών που θα εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τα νέα αυστηρά όρια.

• Δρομολογείται η εκπόνηση ολοκληρωμένου διαχειριστικού σχεδίου της λεκάνης απορροής του Ασωπού στη βάση της εφαρμογής της οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τα Νερά στο Υδατικό Διαμέρισμα της Στερεάς Ελλάδας.

• Αναθεωρούνται, εντός του 2010, οι όροι αδειοδότησης (περιβαλλοντικοί όροι) των βιομηχανιών της ευρύτερης περιοχής του Ασωπού, κατά προτεραιότητα σε βιομηχανικές δραστηριότητες των οποίων έχουν λήξει οι περιβαλλοντικοί όροι.

Οι περιβαλλοντικοί όροι των βιομηχανικών μονάδων της περιοχής θα εναρμονιστούν με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία περί επικινδύνων αποβλήτων (ΚΥΑ 13588/725/2006) και τις επιταγές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

• Η βιομηχανία υποχρεούται να δηλώνει περιοδικά την παραγωγή επικινδύνων αποβλήτων, στα εργοστάσια και τις επιχειρήσεις, ενώ ελέγχεται παράλληλα η ανεξέλεγκτη διακίνηση επικίνδυνων αποβλήτων.

Συμπεριλαμβάνονται στους ελέγχους των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και οι εκθέσεις παραγωγού αποβλήτων από εταιρίες με ρυπαντικό δυναμικό, ώστε να διαφαίνεται εάν αποκρύβονται ποσότητες αποβλήτων οι οποίες πολύ πιθανόν να μην υφίστανται κατάλληλη διαχείριση.

• Αυστηροί έλεγχοι των βιομηχανικών δραστηριοτήτων από Επιθεωρητές Περιβάλλοντος της ΕΥΕΠ, ενισχυμένα με Επιθεωρητές Εργασίας και Υγείας.

• Θεσπίζεται αξιόπιστη μεθοδολογία για τον καταλογισμό του ύψους των επιβαλλόμενων προστίμων που θα ισχύει για όλες τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες. Θα λαμβάνει υπόψη την προσβολή του περιβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1650/86 και ειδικότερα τη σοβαρότητα της παράβασης, τη συχνότητα, την υποτροπή, το ύψος υπέρβασης των ορίων εκπομπής, κλπ., ανάλογα με την παραγωγική διαδικασία κάθε δραστηριότητας.

• Εξασφαλίζεται η ισονομία, δηλαδή ο έλεγχος όλων των δραστηριοτήτων με τα ίδια κριτήρια και τις ίδιες διατάξεις, καθώς και η ισότιμη μεταχείριση όλων των ελεγχόμενων.

• Εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων και της εφαρμογής του προγράμματος.

3. Χωρική τακτοποίηση – οργάνωση της άτυπης, έως σήμερα, βιομηχανικής περιοχής Οινοφύτων – Σχηματαρίου

Χαρτογράφηση και οριοθέτηση τμημάτων του ποταμού με σκοπό την ανάδειξη και προστασία του.

4. Διασφάλιση της εφαρμογής των μέτρων[econews]

2.Πράσινη στέγη στο κέντρο της Αθήνας


Η κ. Αμαλία Ζέππου παραγωγός ντοκιμαντέρ, αποφάσισε να δώσει λύση στο πρόβλημα που αντιμετώπιζε με τη μόνωση της κατοικίας της, καθώς το καλοκαίρι η ζέστη ήταν ανυπόφορη και το χειμώνα επικρατούσε πολύ κρύο, δημιουργώντας μια «πράσινη» στέγη, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα».

«Ήρθαμε σ΄ αυτό το σπίτι στον Κεραμικό το 2007. Είπαμε να μη βάλουμε κλιματισμό. Το καλοκαίρι όμως η κατάσταση ήταν ανυπόφορη. Βράζαμε από τη ζέστη», είπε η κ. Ζέππου στην εφημερίδα.

Ύστερα από έρευνα που έκανε, απευθύνθηκε σε μια εταιρεία, η οποία δημιούργησε ένα καταπράσινο κήπο στη στέγη του σπιτιού της.

«Η διαφορά είναι εντυπωσιακή. Άλλαξαν εντελώς οι συνθήκες. Πλέον το σπίτι είναι φοβερά δροσερό το καλοκαίρι. Αλλά και τον χειμώνα έχουμε σημαντικά οφέλη, αφού ο κήπος λειτουργεί ως μόνωση: έχουμε μείωση στην κατανάλωση φυσικού αερίου για θέρμανση έως 15%».

Προτού δημιουργηθεί ο κήπος στη ταράτσα του σπιτιού, το καλοκαίρι η κατάσταση ήταν ανυπόφορη με τη ζέστη που επικρατούσε.

Μερικά από τα φυτά, που έχουν αλλάξει σε σύντομο χρονικό διάστημα την ποιότητα ζωής της συκγεκριμένης οικογένειας, είναι θυμάρι,φασκόμηλο, λεβάντες, ρίγανη, δυόσμος και μαντζουράνα.

«Όλα τα φυτά είναι διαλεγμένα έτσι ώστε να μη χρειάζονται πολύ νερό και να αντέχουν στις υψηλές θερμοκρασίες της Αθήνας αλλά και στο κρύο. Για παράδειγμα, το καλοκαίρι ποτίζουμε μόλις 3 φορές την εβδομάδα», εξήγησε η κ. Ζέππου.

«Ο συγκεκριμένος κήπος οροφής αποτελεί μία πιστή αντιγραφή του ελληνικού οικοσυστήματος. Υπάρχουν φυτά δηλαδή που δεν απαιτούν πολύ νερό και άλλα που συγκρατούν υγρασία. Έτσι, τροφοδοτούν τα διπλανά τους που δεν έχουν αυτή την ικανότητα», εξηγεί ο κ. Άντριου Κλέμεντς υπεύθυνος της εταιρείας Οικοστέγες που ανέλαβε την δημιουργία του κήπου στο συγκεκριμένο σπίτι.

Πρόκειται για ένα «αυτοσυντηρούμενο σύστημα».

Επίσης, μελέτη επιστημόνων, αναφέρει ότι οι «πράσινες στέγες» των κτιρίων, συμβάλλουν σημαντικά στην απορρόφηση του διοξειδίου του άνθρακα και στην αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου.[econews]

3.Ρύπανση από πετρελαιοειδή στη Σαλαμίνα

Ρύπανση από βαριά πετρελαιοειδή, έκτασης τετρακοσίων μέτρων, εντοπίστηκε από ιδιώτη, ανοιχτά του Αιαντείου Σαλαμίνας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απορρύπανσης με την συμμετοχή ιδιωτικού απορρυπαντικού σκάφους, ενώ το λιμενικό διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό του υπαίτιου πλοίου. [ΣΚΑΪ]

4.Ένοχοι για παραβίαση ανθρώπινων δικαιωμάτων!!!


Σε λίγες μέρες αρχίζει στην Ιαπωνία η κρίσιμη δίκη των ακτιβιστών μας Γιουνίτσι και Τόρου που αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης 3-10 χρόνια επειδή αποκάλυψαν σκάνδαλο για λαθρεμπόριο κρέατος φάλαινας εντός του ιαπωνικού φαλαινοθηρικού προγράμματος. Τώρα, ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών δίνει νέα διάσταση στην υπόθεση, αφού κατηγορεί την ιαπωνική Κυβέρνηση ότι συλλαμβάνοντας τους δύο ακτιβιστές της Greenpeace καταπάτησε βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, όπως η ελευθερία του λόγου.
Οι Γιουνίτσι Σάτο και Τόρου Σουζούκι, γνωστοί και ως «Tokyo 2», εδώ και 18 μήνες δίνουν μάχη για την ελευθερία τους, αντιμετωπίζοντας ποινή φυλάκισης 3-10 χρόνια λόγω της εμπλοκής τους στην αποκάλυψη σκανδάλου για λαθρεμπόριο κρέατος φάλαινας εντός του ιαπωνικού φαλαινοθηρικού προγράμματος. Οι δύο ακτιβιστές της Greenpeace απέδειξαν ότι μέλη του πληρώματος έπαιρναν, σαν προσωπικές αποσκευές, κουτιά που περιείχαν τα καλύτερα κομμάτια κρέατος φάλαινας και τα διακινούσαν λαθραία στην αγορά. Οι Γιουνίτσι και Τόρου απέκτησαν ένα από αυτά τα κουτιά και το παρέδωσαν στην Εισαγγελία. Αντί όμως οι ιαπωνικές αρχές να ξεκινήσουν μια εκτενή έρευνα γύρω από το φαλαινοθηρικό πρόγραμμα, συνέλαβαν στους δύο ακτιβιστές!

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, οι δύο Ιάπωνες έπραξαν για το κοινό καλό και είχαν σαν κίνητρο την αποκάλυψη της κατάχρησης των χρημάτων των φορολογούμενων πολιτών που χρηματοδοτούν το φαλαινοθηρικό πρόγραμμα δε σεβάστηκε το δικαίωμα των δυο περιβαλλοντικών ακτιβιστών να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους και να συμμετέχουν χωρίς εκφοβισμό ή παρενόχληση σε ειρηνικές δράσεις, φυλακίζοντάς τους αυθαίρετα και αδικαιολόγητα. Οι δύο ακτιβιστές παρέμειναν 23 μέρες υπό κράτηση χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες ενώ τους απαγορεύτηκε να έρθουν σε επαφή με μέλη της οργάνωσης. Ταυτόχρονα, η αστυνομία εισέβαλε σε σπίτια υπαλλήλων της Greenpeace και στο γραφείο της οργάνωσης στο Τόκιο, κατάσχοντας υπολογιστές και αρχεία.

Οι Γιουνίτσι και Τόρου αναμένουν την έναρξη της δίκης τους στις 15 Φεβρουαρίου, μια διαδικασία που μπορεί να κρατήσει έως και έξι μήνες, ενώ ο Διευθυντής της Διεθνούς Greenpeace, Κούμι Ναϊντού, σχεδιάζει να ταξιδέψει στην Ιαπωνία για να παρακολουθήσει τη δίκη από κοντά και να στηρίξει τους δύο ακτιβιστές.

«Θα ταξιδέψω στην Ιαπωνία αυτή την εβδομάδα για να παρακολουθήσω τη δίκη των Γιουνίτσι Σάτο και Τόρου Σουζούκι. Δε διακυβεύεται μόνο η ελευθερία τους, αλλά και το θεμελιώδες και αναφαίρετο δικαίωμα της ειρηνικής έρευνας και αποκάλυψης της διαφθοράς, της πρόκλησης και της αμφισβήτησης της εξουσίας χωρίς το φόβο αντεκδίκησης».[GREENPEACE]

5.Κοραλλιογενείς ύφαλοι: ολοκληρώθηκε δεκαετής έρευνα

Επιστήμονες ολοκλήρωσαν μια δεκαετή έρευνα για τα θαλάσσια είδη που βρίσκονται σε προστατευόμενες περιοχές, καταγράφοντας μοναδικές εικόνες επιστημονικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ.

Για τις ανάγκες της έρευνας, τοποθετήθηκαν κάμερες μέσα στη θάλασσα, σε βάθος που δεν μπορεί να φθάσει άνθρωπος και κατέγραψαν εικόνες του μεγάλου φράγματος των κοραλλιογενών υφάλων.

Στόχος των επιστημόνων, ήταν να χαρτογραφήσουν ηλεκτρονικά την εν λόγω περιοχή και να εκτιμήσουν το μέγεθος του πληθυσμού των θαλασσίων ειδών, χωρίς να διαταράξουν την ισορροπία του οικοσυστήματος.

Οι επιστήμονες εγκατέστησαν 25 σταθμούς βιντεοσκόπησης και τράβηξαν σπάνιες εικόνες.

Σκοπός τους είναι να δημιουργήσουν ένα ηλεκτρονικό χάρτη της θαλάσσιας περιοχής, τύπου Google, με νέες τεχνικές βιντεοσκόπησης και χαρτογράφησης.[econews]

6.Πυρηνικό έγκλημα στη Βαλτική


Το σουηδικό κρατικό κανάλι SVT αποκάλυψε ότι κατά το διάστημα 1991-1994 ο Ρωσικός στρατός έριξε πυρηνικά απόβλητα στη Βαλτική Θάλασσα, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC.

Τα ραδιενεργά υλικά προέρχονταν από μια στρατιωτική βάση που βρίσκεται στη Λετονία και όπως αποκάλυψε το ρεπορτάζ της σουηδικής τηλεόρασης, απορρίφθηκαν στα σουηδικά ύδατα.

Αυτό που προκάλεσε μεγαλύτερο σοκ στη κοινή γνώμη, είναι ότι όπως υποστηρίζει το ρεπορτάζ, η τότε σουηδική κυβέρνηση γνώριζε το σκάνδαλο αλλά δεν αποκάλυψε τίποτα, ούτε έκανε έρευνες για να βρεθούν τα εν λόγω απόβλητα.

Η Βαλτική θεωρείται ως μια από τις πιο μολυσμένες θάλασσες του κόσμου.

Αλλά τώρα όπως αποκαλύφθηκε, η Βαλτική είναι επίσης μια θαλάσσια «χωματερή» πυρηνικών αποβλήτων και χημικών όπλων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η επιχείρηση έγινε μέσα στη νύχτα όπου Ρωσικά σκάφη από τη στρατιωτική βάση στη Λετονία, φέρονται να πέταξαν βαρέλια με ραδιενεργό υλικό στη Βαλτική.

Μετά τις αποκαλύψεις, η σημερινή κυβέρνηση της Σουηδίας θα διεξάγει έρευνα για τη διελεύκανση της υπόθεσης και να βρεθούν οι ένοχοι.

Το εν λόγω θέμα ενδέχεται να συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα στο Ελσίνκι, στη σύνοδο των χωρών που συνορεύουν με τη Βαλτική, συμπεριλαμβανομένης και της Ρωσίας.[econews]

7.Σε "κλοιό" σκουπιδιών η Καλαμάτα

Για 6η ημέρα παραμένουν στους δρόμους τα σκουπίδια στην πόλη της Καλαμάτας, μετά την απόφαση των κατοίκων των χωριών που βρίσκονται κοντά στη χωματερή της Μαραθόλακας να κλείσουν τη χωματερή, ύστερα και από δικαστική απόφαση για απαγόρευση λειτουργίας της.

Όπως είπε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Νικόλαος Μπασακίδης, τη Δευτέρα το πρωί πραγματοποιήθηκε συνάντηση με εκπροσώπους των κατοίκων, όπου προέκυψε ότι αποτελεί κοινό τόπο και για τις δύο πλευρές η διακοπή λειτουργίας της χωματερής στην Μαραθόλακα και αναζητάτε πολιτική λύση. Ο αντιδήμαρχος ανέφερε ότι για το ζήτημα αυτό ο δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας, θα έχει συνάντηση στην Τρίπολη, με τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Φώτη Χατζημιχάλη.

Για το θέμα των σκουπιδιών και το κλείσιμο της χωματερής, ο εισαγγελέας Καλαμάτας, την Παρασκευή διέταξε επείγουσα προκαταρκτική εξέταση η οποία είναι σε εξέλιξη και το Σάββατο το απόγευμα πραγματοποίησε αυτοψία στη χωματερή της Μαραθόλακας. [ΣΚΑΪ]

8.Έκλεψαν 250.000 άδειες εμπορίας ρύπων


Χάκερ υπέκλεψαν 250.000 άδειες εμπορίας ρύπων προκαλώντας μεγάλο πλήγμα στην παγκόσμια αγορά ανταλλαγής εκπομπών αερίων.

Oι απατεώνες δημιούργησαν ψεύτικα μητρώα καταγραφής του εμπορίου ρύπων και στη συνέχεια πιστεύεται ότι έστειλαν email σε χιλιάδες εταιρείες παγκοσμίως.

«Ήταν μια παγκόσμια δράση», δήλωσε ο Hans Juergen Nantke, επικεφαλής του γερμανικού μητρώου καταγραφής του εμπορίου ρύπων.

Επτά από τις περίπου 2.000 γερμανικές εταιρείες που βρέθηκαν στο στόχαστρο των χάκερ εξαπατήθηκαν, αφού τους γνωστοποίησαν πληροφορίες που τους επέτρεψαν να κλέψουν άδειες εκπομπών.

Εκτός από τη Γερμανία, παράνομες συναλλαγές διαπιστώθηκαν και στην Τσεχία.

Εννιά χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, αποφάσισαν να κλείσουν τα μητρώα τους μετά την επίθεση των χάκερ, ενώ άλλες ανέστειλαν τη λειτουργία τους.

Σύμφωνα με το BBC οι άδειες που εκλάπησαν αντιστοιχούν σε 3 εκατομμύρια ευρώ. Στις έρευνες για την εξιχνίαση της υπόθεσης αναμένεται να συμμετάσχει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.[econews]

9.Δράσεις για την προστασία του βουνού Γιούχτα

Το ιερό βουνό Γιούχτα το οποίο βρίσκεται στην ενδοχώρα του Ν. Ηρακλείου και έχει χαρακτηριστεί ως αρχαιολογικός – δασικός χώρος αλλά και περιοχή προστατευόμενη φυσικού κάλλους NATURA, καταστρέφεται καθημερινά από τα αιγοπρόβατα και τις διάφορες παρανομίες, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Έθνος».

Ο δήμαρχος Αρχανών Δημήτρης Φραγκουλάκης, στα διοικητικά όρια του οποίου ανήκει ο Γιούχτας, αλλά και οι τοπικοί φορείς ξεκινούν δράσεις για την προστασία και την ανάδειξη του Γιούχτα.

Όπως τονίζουν η μη εφαρμογή των νόμων, έχει ως συνέπεια οι εκ συστήματος παρανομούντες να έχουν μετατρέψει το βουνό σε «στάβλο και ξέφραγο αμπέλι», με τα εκατοντάδες αιγοπρόβατα.

«Το έγκλημα που συντελείται χρόνια στην περιοχή μας από την αδράνεια ή ανοχή των αρμόδιων υπηρεσιών πρέπει να τελειώνει. Φτάνει πια. Είμαστε αποφασισμένοι να αντισταθούμε με κάθε τρόπο για να εφαρμοστεί η νομιμότητα», δήλωσε στην εν λόγω εφημερίδα ο δήμαρχος Αρχανών.

Ο δήμαρχος κάλεσε σε συγκέντρωση την 1η Φεβρουαρίου τους φορείς- Αρχές του νομούς, τα προεδρεία των κτηνοτρόφων, των κυνηγών καθώς και την περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς.

Ο κ. Φραγκουλάκης τόνισε ότι είναι απαράδεκτο να καταστρέφεται ο Γιούχτας, από την παράνομη υπερβόσκηση και να ρυπαίνονται οι αρχαιολογικοί χώροι από τα περιττώματα των ζώων.

Η δασική περιοχή του βουνού Γιούχτα έχει χαρακτηριστεί NATURA από το 2001 και διαθέτει 400 είδη χλωρίδας, εκ των οποίων τα 21 είναι ενδημικά φυτά της Κρήτης.

Επίσης, είναι μια έκταση σπάνιας ομορφιάς καθώς κανείς μπορεί να συναντήσει 80 είδη πανίδας, εκ των οποίων τα 74 προστατεύονται βάσει διεθνών συμβάσεων.[econews]

10.Δεύτερο λάθος σε έκθεση της IPCC για τη κλιματική αλλαγή

Η Ολλανδία ζήτησε εξηγήσεις από την Διακυβερνητική Επιτροπή του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), για κάποιους λανθασμένους υπολογισμούς, οι οποίοι αναφέρονται σε έκθεση της για το κλίμα το 2007, υποστηρίζοντας ότι η μισή χώρα βρίσκεται κάτω από τη στάθμη της θάλασσας, σύμφωνα με δημοσίευμα του ειδησεογραφικού πρακτορείου AFP.

Σύμφωνα με τις Ολλανδικές αρχές, μόνο το 26% της χώρας βρίσκεται κάτω από τη στάθμη της θάλασσας και τώρα καλούν την IPCC να δώσει εξηγήσεις για τους εσφαλμένους υπολογισμούς.

Το εν λόγω γεγονός προέκυψε λίγες εβδομάδες μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε με έκθεση της IPCC για τους παγετώνες των Ιμαλάιων, η οποία βασίστηκε σε λάθος στοιχεία.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Περιβάλλοντος της Ολλανδίας Trimo Vallaart, δήλωσε στο AFP, πως οι επιστήμονες που σύνταξαν την εν λόγω έκθεση υπολόγισαν ότι το 55% της χώρας βρίσκεται κάτω από τη στάθμη της θάλασσας. Από ότι φαίνεται πρόσθεσαν την επιφάνεια που βρίσκεται κάτω από τη στάθμη της θάλασσας δηλαδή το 26%, συν την έκταση που κινδυνεύει από τις πλημμύρες των ποταμών, το 29%.

«Θα έπρεπε να είναι πιο ξεκάθαροι», συμπλήρωσε ο Vallaart, προσθέτοντας ότι η ολλανδική υπηρεσία περιβαλλοντικού σχεδιασμού διαθέτει τα ακριβή νούμερα και θα μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν.

Τέλος, το υπουργείο Περιβάλλοντος θα ζητήσει να γίνει επανεξέταση της συγκεκριμένης έκθεσης για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλες ανακρίβειες.[econews]